Tổng số: 216
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
395/QĐ-UBND 07/05/2024 Quyết định phê duyệt chuẩn hóa quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 0
273/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 0
218/QĐ-TTg 04/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050
Lượt xem: 0
278/QĐ-SKHCN 27/11/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 0
279/QĐ-SKHCN 27/11/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 0
12/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Thông tư Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
Lượt xem: 0
06/2023/TT-BKHCN 25/05/2023 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
09/2023/TT-BKHCN 25/05/2023 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế
Lượt xem: 0
05/2023/TT-BKHCN 22/05/2023 Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
Lượt xem: 0
12/2023/QĐ-TTg 15/05/2023 Quyết định về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Lượt xem: 0
12345678910...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903