Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/2021/QĐ-UBND 21/07/2021 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Lượt xem: 0
423/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Lượt xem: 0
390/QĐ-UBND 13/05/2021 Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 0
858/QĐ-UBND 20/11/2020 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Lượt xem: 0
11/CT-UBND 21/08/2020 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 0
972/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tuyển chọn và giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện năm 2021
Lượt xem: 0
407/QĐ-UBND 12/06/2020 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Lượt xem: 0
312/QĐ-UBND 13/04/2020 Quyết định v/v xử lý các tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN)
Lượt xem: 0
16/QĐ-UBND 03/01/2020 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Lượt xem: 0
183/QĐ-UBND 01/04/2019 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Lượt xem: 0
123

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903