Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Nghị định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 0
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 0
62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
Lượt xem: 0
68/2020/QH14 13/11/2020 Luật Cư trú
Lượt xem: 0
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Lượt xem: 0
90/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
11/CT-UBND 21/08/2020 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 0
1265/QĐ-TTg 18/08/2020 Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Lượt xem: 0
749/QĐ-TTg 03/06/2020 Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Lượt xem: 0
1234

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903