Chế độ báo cáo thống kê về KH&CN:

Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được quy định tại Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ (Thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ).

* Toàn văn Thông tư và phụ lục (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu):

Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018: tải tại đây;

- Phụ lục Thông tư 15/2018/TT-BKHCN (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu): Tệp dạng PDF; Tệp dạng DOC.

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903