Tổng số: 62
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/2023/QĐ-TTg 15/05/2023 Quyết định về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Lượt xem: 0
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Nghị định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 0
569/QĐ-TTg 11/05/2022 Quyết định ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Lượt xem: 0
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
Lượt xem: 0
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 0
62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
Lượt xem: 0
10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg, ngày 16/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.
Lượt xem: 0
19/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định số 19/2021/NĐ-CP, 15/03/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
Lượt xem: 0
188/QĐ-TTg 09/02/2021 Quyết định 188/QĐ-TTg, ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
Lượt xem: 0
36/QĐ-TTg 11/01/2021 Quyết định số 36/QĐ-TTg, ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học,công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 0
1234567

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903