Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/CT-UBND 21/08/2020 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 0
21/CT-TTg 25/05/2020 Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lượt xem: 0
2435-CV/TU 08/03/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Lượt xem: 0
38-CT/TW 19/09/2019 Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
Lượt xem: 0
15-CT/TU 12/07/2018 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
60/KH-UBND 06/06/2018 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 0
116/KH-UBND 13/10/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 0
22/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị Quyết quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020.
Lượt xem: 0
03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Lượt xem: 0
82/CTr-SKHCN 16/02/2017 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 0
12

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903