Giới thiệu về sở

 LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Toàn Thắng
            Mobile: 0913.370.070            
            Email:thangnt20@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Ông Hoàng Trọng Lễ
            Tel: (0229) 3888239
            Mobile: 0912.617.380
            Email: lekhcnnb@gmail.com

3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Toàn Thắng
            Tel: (0229) 3872317
            Mobile: 0914.868.977
            Email: nguyentoanthangdpi@gmail.com

 

CÁC PHÒNG BAN

 

1. Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Uyên
            Tel: (0229) 3875932
            Mobile: 0915.408.875
            Email: uyenkhnb@gmail.com
2. Phòng  khoa học:

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Dung

            Tel: (0229) 3873621

            Mobile: 0982.330.876
            Email: thanhdungkhcnnb@gmail.com

3. Phòng Công nghệ - Chuyên ngành
Trưởng phòng: Ông Đinh Xuân Trường
            Tel: (0229) 3874.750
            Mobile: 0982.475.009
            Email: truong_nb1@yahoo.com.vn
4. Thanh tra Sở:
Phó Chánh thanh tra phụ trách: Bà Lê Thị Mỹ Trang
            Tel: (0229) 3872311
            Mobile: 0948.056.817
            Email: trangthanhtrakhcnnb@gmail.com

  

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 
 

1. Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng
Chi cục trưởng: Ông Tạ Thanh Quang
    Tel: (0229) 3873638
    Mobile: 0912.653.108
    Email: quangkhcn1969@gmail.com
2. Trung tâm Ứng dụng, Thông tin Khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm
   Giám đốc: Ông Đinh Sỹ Dũng
    Tel: 
(0229)3885959
    Mobile: 0912900978
    Email: dungdinhsy@gmail.com


       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903