Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017 NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Lượt xem: 0
116/KH-UBND 13/10/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 0
263/2016/TT-BTC 14/11/2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
Lượt xem: 0
99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Lượt xem: 0
13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 Nghị định ban hành Điều lệ Sáng kiến
Lượt xem: 0
119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Lượt xem: 0
97/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Lượt xem: 0
36/2009/QH12 19/06/2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Lượt xem: 0
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Lượt xem: 0
103/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
Lượt xem: 0
12

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903