Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/2023/QĐ-TTg 15/05/2023 Quyết định về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Lượt xem: 0
569/QĐ-TTg 11/05/2022 Quyết định ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Lượt xem: 0
35/2021/QĐ-UBND 21/07/2021 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Lượt xem: 0
423/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Lượt xem: 0
390/QĐ-UBND 13/05/2021 Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 0
10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg, ngày 16/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.
Lượt xem: 0
188/QĐ-TTg 09/02/2021 Quyết định 188/QĐ-TTg, ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
Lượt xem: 0
36/QĐ-TTg 11/01/2021 Quyết định số 36/QĐ-TTg, ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học,công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 0
07/QĐ-BKHCN 05/01/2021 Quyết định 07/QĐ-BKHCN, ngày 05/01/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định
Lượt xem: 0
858/QĐ-UBND 20/11/2020 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Lượt xem: 0
1234

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903