CÁC PHÒNG BAN 

1. Văn phòng:
Chánh Văn phòng:Bà Đặng Thị Uyên
            Tel: (0229) 3875932
            Mobile: 0915.408.875
            Email: uyenkhnb@gmail.com
2. Phòng  khoa học:
Trưởng phòng:Bà Nguyễn Thị Dung
            Tel: (0229) 3873621
            Mobile: 0982.330.876  
            Email: thanhdungkhcnnb@gmail.com
3. Phòng Công nghệ - Chuyên ngành
Trưởng phòng:Ông Đinh Xuân Trường
            Tel: (0229) 3874.750
            Mobile: 0982.475.009
            Email: truong_nb1@yahoo.com.vn 
4. Thanh tra Sở:
Phó Chánh thanh tra phụ trách:Bà Lê Thị Mỹ Trang
            Tel: (0229) 3872311
            Mobile: 0948.056.817
            Email: trangthanhtrakhcnnb@gmail.com


       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903