Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Nghị định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 0
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
Lượt xem: 0
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 0
62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
Lượt xem: 0
19/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định số 19/2021/NĐ-CP, 15/03/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
Lượt xem: 0
142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP, ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Lượt xem: 0
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Lượt xem: 0
90/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Lượt xem: 0
12345

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903