Phần mềm thống kê KHCN


            Phần mềm quản lý nhiệm vụ KHCN

 
Phần mềm quản lý kiểm tra hàng hóa đóng gói sẵn


          Phần mềm quản lý phương tiện đo

           Phần mềm quản lý an toàn bức xạ

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903