Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý III và 9 tháng đầu năm 2022

Chi tiết Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý III và 9 tháng đầu năm 2022 tạiđây

Biểu số liệu công khaiquý III năm 2022

Biểu số liệu công khai 9tháng đầu năm 2022

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903