Văn bản hướng dẫn thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Thực hiện Văn bản số 988/UBND-VP5 ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh, bán lẻ xăng dầu và Văn bản số 54/BKHCN-TĐC ngày 08/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản số 23/TĐC-ĐLTH ngày 23/01/2024 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về đo lường trong kinh doanh xăng dầu khi triển khai thực hiện Công điện 1123/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu cột đo xăng dầu; các tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu.

Nội dung chi tiết Văn bản 23/TĐC-ĐLCH ngày 23/01/2024 tại đây.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903