Tuyên truyền Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Lượt xem: 847
Ngày 18/3/2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC về ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Đã đề ra các mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo đột phá trong CCHC năm 2024. Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Gắn kết công tác CCHC với cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC, góp phần đảm bảo thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Toàn văn Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC đínhkèm.

                                                                    Tin: Ngọc Minh, Văn phòng Sở

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903