Tìm hiểu thuật ngữ “Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI)”
Lượt xem: 916
Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) là thuật ngữ đề cập đến hệ thống phần cứng (hardware) và phần mềm (software) cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của một quốc gia, tạo ra sự tin tưởng giữa đối tác thương mại và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ. Chính vì vậy, nó cũng được coi là nền tảng cơ bản của thương mại quốc tế. 

Vậy, Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) thực chất là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thuật ngữ mới này nhé!

Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) bao gồm một hệ thống kiểm soát các tiêu chí chất lượng, gồm 4 cấu phần chính thực hiện tương tác và tạo thành một hệ thống tổng thể, đó là: Tiêu chuẩn hóa; Đo lường; Công nhận và Hoạt động đánh giá sự phù hợp.

1. Tiêu chuẩn hóa

Tiêu chuẩn hóa bao gồm các quy trình cần thiết để xây dựng, công bố và phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn, nhằm nâng cao tính phù hợp của sản phẩm, quy trình và các dịch vụ, qua đó tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, chuyển giao công nghệ, hạn chế các rào cản thương mại.

2. Đo lường

Đo lường là hoạt động khoa học và ứng dụng về đo lường nhằm xác định - về mặt lý thuyết và thực nghiệm - các yếu tố “không chắc chắn” trong hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: các đơn vị đo lường được quốc tế công nhận, việc thực hiện các chuẩn đo lường và đảm bảo liên kết chuẩn quốc tế của các phép đo,...

3. Công nhận

Công nhận là việc chứng nhận/tuyên bố chính thức của một bên thứ ba độc lập (cơ quan công nhận) về tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực và tính khách quan để thực hiện các dịch vụ.

4. Hoạt động đánh giá sự phù hợp

Hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm: thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận, nhằm đảm bảo rằng các yêu cầu cụ thể của sản phẩm, quá trình, hệ thống, con người hoặc tổ chức đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu trong các hoạt động đánh giá sự phù hợp được nêu rõ trong tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

***

Từ các khái niệm trên, chúng ta có thể hiểu được rằng tại sao nhiều sản phẩm, dịch vụ của các nước đang phát triển, mặc dù có chất lượng rất cao, vẫn không thể tiếp thị/quảng bá ra thị trường quốc tế nếu Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) của nước đó không hoạt động hiệu quả và bảo đảm các thông lệ quốc tế. Vì vậy, để tiếp thị sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế, nhất thiết Việt Nam phải xây dựng và phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Đề án Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Dự thảo Đề án đang được gửi xin ý kiến góp ý rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi hoàn chỉnh, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

(Sưu tầm và biên soạn)

Phạm Mạnh Dũng – Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903