Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Thực hiện Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 23/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về triển khai Luật Thanh tra năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Ngày 14/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023; Luật Thanh tra năm 2022 có những điểm mới so với Luật Thanh tra năm 2010, về việc xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm; ban hành kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra; việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra; việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; việc thành lập thanh tra sở; các quy định của thanh tra nhân dân đã không còn trong luật và đã được điều chỉnh tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông qua cùng với Luật Thanh tra năm 2022 và cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023…

- Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra gồm 10 chương 70 điều; Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

- Ngày 11/1/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2024. Nghị định này được ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra năm 2022, như: Thanh tra Tổng cục, Cục được thành lập tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ; thanh tra sở; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành...

Nội dung chi tiết của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đính kèm:     

Phạm Xuân Trang - Thanh tra Sở.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903