Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019-2023
Lượt xem: 489
Ngày 29/02/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019-2023, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa VBQPPL còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dẩn tỉnh Ninh Bình trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023: 615 văn bản (VBQPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh: 138 văn bản; VBQPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh: 477).

2. Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023: 275 văn bản (VBQPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh: 25 văn bản; VBQPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh: 250).

3. Danh mục VBQPPL hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023: 53 văn bản (VBQPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh: 21 văn bản; VBQPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh: 32).

4. Danh mục VBQPPL còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023: 615 văn bản (VBQPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh: 138 văn bản; VBQPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh: 477).

5. Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023: 83 văn bản (VBQPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh: 33 văn bản; VBQPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh: 50).

Nội dung chi tiết Quyết định số 207/QĐ-UBND, ngày 29/02/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đính kèm:     

Mỹ Trang. Thanh tra Sở.

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903