Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
Lượt xem: 144
Ngày 28 tháng 3 năm 2024, Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm: quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa.

Các sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện việc truy xuất nguồn gốc do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định (theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022).

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với các sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng quy định nêu trên thì được lựa chọn thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Thông tư này nếu có nhu cầu.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm các nguyên tắc: Nguyên tắc “Một bước trước - một bước sau”; Nguyên tắc “sẵn có của phần tử dữ liệu chính”; Nguyên tắc “Minh bạch”Nguyên tắc “Sự tham gia đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc”.

Để kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa khi xây dựng dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu các thông tin sau:

1. Tên sản phẩm, hàng hóa;

2. Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa;

3. Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh;

4. Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh;

5. Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm tối thiểu thông tin: mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và thời gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công đoạn);

6. Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra);

7. Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;

8. Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có);

9. Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có);

10. Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng.

anh tin bai

Giao diện chính thức Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

1. Tên sản phẩm, hàng hóa;

2. Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa;

3. Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh;

4. Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh;

5. Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra);

6. Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có);

7. Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

anh tin bai

Sản phẩm, hàng hoá được gắn mã truy xuất nguồn gốc là mã số định danh cuối cùng trong từng công đoạn của quá trình truy xuất nguồn gốc (bao gồm dãy số hoặc số và chữ liên tiếp được cấu thành từ mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm, số lô/mẻ sản phẩm, thời gian xảy ra sự kiện) và được mã hóa trong vật mang dữ liệu, thể hiện thông tin công khai, minh bạch về sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin phục vụ cho truy xuất nguồn gốc.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có trách nhiệm:

Tuân thủ các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại Thông tư này.

Thực hiện công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực tương ứng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2024.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Minh Đức

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903