Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 4/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành khoa học và công nghệ. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN dự và chủ trì Hội nghị.
anh tin bai

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trọng Lễ, Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH&CN; Lãnh đạo các Sở trong khối thi đua các Sở, Ngành văn hoá, xã hội; đại diện các phòng chuyên môn quản lý về KH&CN cấp huyện; đại diện các doanh nghiệp KH&CN cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở KH&CN tỉnh Ninh Bình.

Năm 2023, hoạt động KH&CN đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã hướng tới doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp là trọng tâm đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá. Công tác triển khai, quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện theo đúng định hướng, tập trung cho các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công nghiệp, khoa học xã hội nhân văn, điều tra cơ bản và công nghệ cao, chương trình bảo tồn phát triển quỹ gen. Sở đã thực hiện nghiệm thu 24 đề tài, dự án, trong đó có 02 đề tài được Hội đồng tư vấn nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc và 22 đề tài, dự án đạt yêu cầu.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Trọng Lễ, Phó Giám đốc Sở KH&CN báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp KH&CN nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong ứng dụng KH&CN để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Sở đã tổ chức khảo sát tại 10 doanh nghiệp tiềm năng, qua đó tư vấn hỗ trợ về tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành doanh nghiệp KH&CN. Đồng thời, tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 01 tổ chức KH&CN và cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh cho 04 chi nhánh của tổ chức KH&CN ngoài công lập.

Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại các sở, ban, ngành và huyện, thành phố tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Các sở, ngành đã chủ động dành kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học và đưa việc nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thành một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua.

Công tác sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện. Trong năm, tỉnh Ninh Bình đã nộp 100 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, trong đó có 54 đơn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Sở đã thực hiện hỗ trợ cho 03 tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu và thiết kế kênh thông tin cho sản phẩm hàng hoá tỉnh Ninh Bình. Theo dõi, quản lý 03 nhiệm vụ gồm tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Mật ong sú vẹt Kim Sơn - Ninh Bình, Nhung hươu Nho Quan, tạo lập nhãn hiệu tập thể Gốm Gia Thuỷ. Việc thẩm định và cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Đã thẩm định, cấp/gia hạn 24 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang cho 21 cơ sở với 34 thiết bị; cấp 13 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn của các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thẩm định 45 dự án có đầu tư công nghệ; cấp 05 Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ cho Công ty Hyundai Thành Công và Công ty TNHH Daewon Auto Vina.

Hoạt động thanh tra và kiểm tra được thực hiện thường xuyên, góp phần bảo đảm lợi ích người tiêu dùng. Tổ chức thực hiện 01 cuộc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; 05 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá tại 182 cơ sở. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện đúng quy định.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai đồng bộ, kịp thời, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến với tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã hướng dẫn lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với 07 sản phẩm bê tông của Công ty TNHH Thiên Trường An. Sở đã hướng dẫn thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; đồng thời triển khai áp dụng hệ thống ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 40 cơ quan, qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hỗ trợ 06 doanh nghiệp xây dựng hệ thống quy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá thông qua 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN của Trung tâm Ứng dụng, Thông tin Khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm được tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong năm đã có nhiều tiến bộ KH&CN được ứng dụng, chuyển giao như: Mô hình trồng 0,3 ha Nha đam Mỹ tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh; Mô hình trồng 0,4 ha cây dưa lê Thái Kim trong nhà màng tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô; Mô hình trồng 0,3 ha dưa lưới Ichiba trong nhà màng tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô... Hoạt động thông tin và thống kê khoa học công nghệ đã đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả; chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được thực hiện nghiêm túc, duy trì chế độ thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN theo quy định. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 tiếp tục được quan tâm thực hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đã tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn được 3.749 phương tiện đo nhóm 2, 07 máy X-quang, đo kiểm xạ 14 phòng chụp X-quang sử dụng trong y tế. Hoạt động dịch vụ sản xuất các loại giống nấm ăn và nấm dược liệu tại Trung tâm được tăng cường, đã sản xuất 1.943 kg giống nấm các loại các loại đảm bảo chất lượng cung cấp cho các hộ trồng nấm trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh, năm 2023, ngành KH&CN đã tích cực triển khai các nội dung công tác, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh trình HDND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết, 10 quyết định và 03 kế hoạch cụ thể hoá các quy định của Trung ương về KH&CN. Công tác tham mưu xây dựng VBQPPL được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đúng trình tự theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh; công tác tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các đề tài, dự án thực hiện mới năm 2023 được thực hiện nghiêm túc, có ý kiến góp ý, tư vấn của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra và quản lý an toàn bức xạ được thực hiện thường xuyên, góp phần đảm bảo lợi ích người tiêu dùng; hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về KH&CN; tích cực tham mưu việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Công tác Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số… cũng được Sở KH&CN hết sức quan tâm; năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp Sở KH&CN xếp thứ nhất toàn tỉnh về chỉ số Cải cách hành chính.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN đề nghị các cấp, ngành, địa phương nêu cao vị trí, vai trò của KH&CN, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2024, tiếp tục dành tập trung nguồn lực cho các nội dung KH&CN có ý nghĩa tác động trực tiếp tới các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đề tài, dự án KH&CN tập trung ưu tiên cho việc áp dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến, thích hợp trong sản xuất và đời sống, nhất là các thành tựu về Công nghệ Sinh học, Công nghệ cao, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Vật liệu mới, Chuyển đổi số...

Ưu tiên đầu tư khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng thương hiệu, tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế.

Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng và chất lượng các doanh nghiệp KH&CN, các tổ chức KH&CN. Tăng cường hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 123/NQ-HDND của HDND tỉnh.

Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thí điểm phần mềm ISO điện tử tại 40 cơ quan, đơn vị báo cáo UBND xem xét để làm cơ sở tiếp tục triển khai cho các đơn vị hành chính cấp xã. Đẩy mạnh tham mưu thực hiện Đề án 996 về đo lường, Đề án 100 về quy xuất nguồn gốc và Chương trình 1322 về nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Tiếp tục tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ.

Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN; thực hiện tốt công tác thu thập, lưu giữ và công bố thông tin về KH&CN, khai thác có hiệu quả công tác thông tin và thống kê KHCN.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể đạt Danh hiệu Cờ thi đua, 02 tập thể đạt Danh hiệu tập thể LĐ xuất sắc và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN trao Giấy khen của Giám đốc Sở cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở KH&CN đã trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023./.

Tin: Nguyễn Duy Việt

Ảnh: Trần Đình Nam

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903