Hội thảo khoa học "Ninh Bình - 30 năm đổi mới sáng tạo và phát triển"
Sáng 18/3, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học "Ninh Bình - 30 năm đổi mới sáng tạo và phát triển".

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành phố; đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu. Đây là một trong những điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. 

Quang cảnh Hội thảoPhát biểu đề dẫn, khai mạc Hội thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: Hội thảo hôm nay là diễn đàn quan trọng để các cấp, các ngành, cùng với các nhà khoa học làm rõ hơn những tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu trên chặng đường 30 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những bài học kinh nghiệm, vấn đề cần phải quan tâm. Qua đó, tạo cơ sở khoa học vững chắc, động lực mạnh mẽ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển trung bình khá vào năm 2025, là tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Hồng vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu khai mạc Hội thảoĐồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các tham luận cần tập trung phân tích, nhận diện và đánh giá những tiềm năng, lợi thế của Ninh Bình trên các lĩnh vực: tự nhiên, kinh tế, văn hóa - lịch sử, xã hội và những đóng góp của các yếu tố phục vụ quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nhận định khách quan, khoa học về định hướng phát triển, những thành tựu và tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề xuất những chủ trương, giải pháp quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhằm phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực, khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh... Thông qua Hội thảo, các nhà khoa học, các vị đại biểu sẽ đặt ra những vấn đề mới và đề xuất những kiến nghị với tỉnh về định hướng, mô hình phát triển; giải pháp về phát triển ngành, lĩnh vực cần thu hút đầu tư để xây dựng tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các sở, ngành, địa phương đã tham luận, trao đổi phân tích về một số vấn đề chính như: vị trí, vai trò của tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước qua 30 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển. Cần tận dụng tối đa vị trí địa - chiến lược bằng việc đẩy mạnh liên kết vùng và có giải pháp khuyến khích hợp tác giữa các cấp chính quyền và doanh nghiệp. Những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới. Để làm được điều này phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh hỗ trợ Doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảoCác chuyên gia cũng đánh giá về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số với sự phát triển KT-XH của tỉnh; Chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực, trọng tâm là chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước, trong nông nghiệp, trong du lịch. Những giải pháp để phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch, phục hồi và phát triển bền vững du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Việc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, phục vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế. Vấn đề nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư và định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn tới. Xu hướng chuyển dịch công nghiệp, những đóng góp tăng trưởng KT-XH qua 30 năm đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đội ngũ trí thức Ninh Bình thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiềm năng, thế mạnh của vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn, thực trạng và giải pháp phát triển.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Đã góp phần khẳng định, minh chứng rõ nét cho những định hướng phát triển đúng đắn, sáng suốt, phù hợp với tiềm năng, lợi thế riêng có của tỉnh trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nhất là giai đoạn 30 năm sau khi tái lập tỉnh. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo cùng niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, dù đặc điểm mỗi giai đoạn khác nhau, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Bình qua các thời kỳ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, luôn có tầm nhìn chiến lược, đánh giá đúng tiềm năng, nhận diện rõ thách thức, nắm bắt định hướng phát triển đất nước và thời đại, thường xuyên tổng kết thực tiễn, sớm phát hiện những điểm chưa phù hợp, yếu tố cản trở sự phát triển để có những điều chỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo và xác định kế hoạch, chiến lược phát triển bền vững của tỉnh. Ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo đã gợi mở cho Ninh Bình những giải pháp quan trọng để có thể tiếp tục vận dụng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong 30 năm qua là to lớn và tự hào, là tiền đề quan trọng, là nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để Ninh Bình tiếp tục phát triển đi lên.

Để phát huy những thành tựu của 30 năm, đẩy mạnh phát triển trong giai đoạn tới, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị:  

Phải lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, kịp thời, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, và từ kết quả, kinh nghiệm của hội thảo hôm nay, các sở, ngành, các huyện, thành phố nghiên cứu tiếp tục tổ chức các hội thảo, thảo luận mang tính chất chuyên đề để tổng kết, đánh giá những kết quả đã làm được, những khó khăn, tồn tại để có bước phát triển hơn.

Trên cơ sở ý kiến gợi mở của các nội dung tham luận tại hội thảo, đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng sáng tạo để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Trong đó, tập trung quy hoạch, phát triển kinh tế toàn diện, theo hướng kinh tế xanh và tuần hoàn. Tập trung khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực, năng lực nội tại của từng ngành, từng địa phương để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, tạo điều kiện để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có hiệu quả lớn như: các dự án sản xuất ô tô, điện tử, công nghiệp phụ trợ, xây dựng và phát triển Quần thể danh thắng Tràng An; Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình, Khu trung tâm liên hiệp thể thao và sân golf hồ Yên Thắng trở thành khu phức hợp dịch vụ, du lịch, thể thao, vui chơi giải trí tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn lao động chất lượng cao phục vụ cho định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh. Nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả hoạt động hệ thống y tế...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc cũng đề nghị tập trung củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Quyết tâm phát triển Ninh Bình theo hướng xanh, bền vững, trở thành một trung tâm du lịch của cả nước và vùng Đồng bằng sông Hồng./.

Nguồn: nbtv.vn

 

 

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903