Công bố quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu tại các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 219
Thực hiện Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024; ngày 24/4/2024, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-TTr về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu tại các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 06, 07 và 09/5/2024, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra đến các đối tượng thanh tra. Tại buổi công bố có sự tham dự của Ông Hoàng Trọng Lễ, Phó Giám đốc Sở; Bà Lê Thị Mỹ Trang, Phó Chánh Thanh tra- phụ trách Thanh tra Sở; Đoàn thanh tra và các đối tượng thanh tra.

Bà Lê Thị Mỹ Trang - Phó Chánh Thanh tra- phụ trách Thanh tra Sở, giới thiệu thành phần tham dự và đề nghị Trưởng đoàn thanh tra tiến hành buổi công bố Quyết định thanh tra.

Ông Phạm Xuân Trang - Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra, nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với các đối tượng thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo, nêu rõ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của hoạt động thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu; đồng thời chỉ đạo, quán triệt hoạt động của đoàn thanh tra, yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; yêu cầu đối tượng thanh tra phải nghiêm túc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, phối hợp cung cấp hồ sơ tài liệu và tạo điều kiện để Đoàn thanh tra thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian đã được phê duyệt.

anh tin bai

Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo.

Các đối tượng thanh tra tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Sở và Đoàn thanh tra, đơn vị sẽ phối hợp và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và tạo điều kiện để cuộc thanh tra đạt được kết quả, mục đích và yêu cầu đã đề ra./. 

Tin, ảnh: Lê Thị Mỹ Trang – Thanh tra Sở.

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

4.3
6 Nhận xét
  • 4
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903