Hoàn thiện quy trình nhân giống và sản xuất gấc lai đen tại Ninh Bình.

1. Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình nhân giống và sản xuất gấc lai đen tại Ninh Bình.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Dư Văn Hoàn.

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Hoàn thiện quy trình nhân giống gấc lai đen bằng phương pháp giâm cành và  bằng hạt;

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất gấc lai đen với diện tích 10 ha, đạt năng xuất năm thứ nhất 10 - 12 tấn/ha, năm thứ hai đạt 20 - 25 tấn/ha(từ năm thứ hai trở đi) đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ chế biến xuất khẩu.

* Nội dung chính:

a. Điều tra, chọn điểm, chọn ruộng và hộ nông dân tham gia mô hình:

- Chọn điểm: chọn địa điểm thí nghiệm điển hình.

- Chọn nông dân tham gia mô hình: chọn hộ nông dân tự giác thực hiện nghiêm túc kỹ thuật của mô hình.

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho hộ dân tham gia thực hiện mô hình.

b. Các biện pháp áp dụng trong mô hình

- Nghiên cứu hoàn thiện qui trình nhân giống gấc bằng hom và bằng hạt.

- Triển khai mô hình sản xuất gấc lai đen với qui mô diện tích 10 ha.

- Nghiên cứu bảo quản và sơ chế quả gấc sau thu hoạch.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

6. Phương pháp nghiên cứu:       

- Phương pháp thực nghiệm khoa học;

- Phương pháp chuyên gia;

-  Phương pháp thu thập, xử lý số liệu;

- Phương pháp tổng hợp, so sánh.

7. Kết quả dự kiến:

- Vườn gấc lưu gốc để tiếp tục sản xuất;

- Qui trình nhân giống từ giâm cành và bằng hạt;     

- Qui trình sản xuất gấc lai đen hoàn chỉnh;

- Qui trình thu hái , bảo quản gấc sau thu hoạch;

- Báo cáo kết quả thực hiện của đề tài.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Tháng 01/2016

Thời gian kết thúc dự kiến: Tháng 12/2017./.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903