Thông báo v/v đăng ký xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (đợt 7)
Lượt xem: 27
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 479/UBND – VP6 ngày 25/7/2024 về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản số 645/SKHCN-KH ngày 04/6/2024 gửi các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân… có công trình, cụm công trình đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ gửi hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng.

Hồ sơ đăng ký gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: số 23, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình và gửi bản điện tử qua email: phongkhoahoc.skhcnnb@gmail.com trước ngày 08/10/2024 để thực hiện các bước xét tặng Giải thưởng theo quy định.

(Gửi kèm Văn bản số 645/SKHCN-KH ngày 04/6/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ)

Tin: Thu Hoài.

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903