Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất thức ăn cho vịt nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng trọng lượng, tăng tỷ lệ đẻ trứng tại cơ sở chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”.
Lượt xem: 69
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất thức ăn cho vịt nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng trọng lượng, tăng tỷ lệ đẻ trứng tại cơ sở chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2. Tổng kinh phí thực hiện:  2.623,734 triệu đồng, trong đó:                             

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 2.100 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 523,743 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2024

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

TT

Họ và tên,

học hàm, học vị

 

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

ThS. Đoàn Thị Bắc

Chủ nhiệm

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (VNC&PTV)

2

TS. Tạ Thu Hằng

Thư ký

Viện Khoa học khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

3

PGS.TS.Trần Ngọc Lân

Thành viên

VNC&PTV

4

TS. Nguyễn Đắc Bình Minh

Thành viên

VNC&PTV

5

TS. Nguyễn Thị Thu

Thành viên chính

VNC&PTV

6

ThS. Đào Văn Minh

Thành viên chính

VNC&PTV

7

ThS. Đào Thùy Dương

Thành viên chính

VNC&PTV

8

ThS. Lê Thành Phượng

Thành viên chính

VNC&PTV

9

CN. Trần Thị Minh

Thành viên

VNC&PTV

10

CN. Trịnh Đình Phú

Thành viên

Sở Tài chính Ninh Bình

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian: Từ ngày 07-09  tháng 5 năm 2024

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Chủng vi sinh có hoạt tính probiotic

X

 

X

 

X

 

2

Mô hình sản xuất chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn chăn nuôi vịt thịt super và vịt siêu trứng

X

 

X

 

X

 

3

Mô hình chăn nuôi vịt thịt super sử dụng chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn

X

 

X

 

X

 

4

Mô hình chăn nuôi vịt siêu trứng sử dụng chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn

X

 

X

 

X

 

5

Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học cho vịt thịt super

X

 

X

 

X

 

6

Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học cho vịt siêu trứng

X

 

X

 

X

 

7

Quy trình chăn nuôi vịt thịt super và vịt siêu trứng sử dụng chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn

X

 

X

 

X

 

7

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

X

 

X

 

X

 

7.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học cho vịt thịt super

 

 

2024

Các hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

2

Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học cho vịt siêu trứng

 

3

Quy trình chăn nuôi vịt thị super và vịt siêu trứng sử dụng chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn

 

7.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng:                                                                   

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian

 ứng dụng

Tên cơ quan

ứng dụng

Ghi chú

1

Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học cho vịt thịt super

2022-2023

Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Minh, thôn Hoàng Long, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

 

2

Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học cho vịt siêu trứng

3

Quy trình chăn nuôi vịt thịt super và vịt siêu trứng sử dụng chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn

7.4. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

- Đề tài đã phân lập và tuyển chọn được 03 chủng vi khuẩn bản địa hữu ích, có sức sống cao, thích ứng với môi trường có độ pH từ thấp đến cao và chịu mức muối mật cao, có đặc tính probiotic... thích ứng được một số hoạt chất có trong khẩu phần thức ăn vịt, vì vậy thuận lợi cho quá trình sản xuất probiotics.

- Đã tạo được 02 chế phẩm sinh học mới bổ sung vào thức ăn chăn nuôi vịt cho vịt thịt super và vịt siêu trứng, là giải pháp hữu hiệu, toàn diện nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, tăng hiệu quả chuyển hóa thức ăn, nâng cao sức đề kháng, giảm thiểu tỷ lệ gia cầm, thủy cầm mắc bệnh, tiết kiệm chi phí đầu tư cho thức ăn, thuốc điều trị….

- Đưa ra được 02 quy trình sản xuất chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn chăn nuôi cho vịt thịt super và vịt siêu trứng và 01 quy trình chăn nuôi sử dụng chế phẩm sinh học cho vịt thịt super và vịt siêu trứng. Giúp người dân hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm thịt và năng suất trứng.

- Đề tài đã xây dựng được 01 mô hình sản xuất chế phẩm sinh học, sản xuất được 1.000 kg chế phẩm cho 2 loại vịt thịt super và vịt siêu trứng.

- Xây dựng được 02 mô hình chăn nuôi sử dụng chế phẩm bổ sung vào thức ăn cho vịt super và vịt siêu trứng. Mô hình được tích hợp đầy đủ các nội dung kỹ thuật đã được nghiên cứu bổ sung hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn sản xuất, tham quan học tập của người dân địa phương.

7.5. Về hiệu quả của nhiệm vụ

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nghiên cứu về sản xuất chế phẩm sinh học cho thức ăn chăn nuôi vịt, góp phần tạo sản phẩm thịt sạch, trứng sạch, tăng hiệu quả kinh tế, thực hiện giải pháp chăn nuôi bền vững.

- Tạo ra hướng đi mới cho phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng sạch tại các địa phương, hộ dân và doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng cao, nâng cao giá trị sản xuất và xuất khẩu sản phẩm.

- Nâng cao đời sống của người dân, tạo công ăn việc làm, tạo niềm tin cho người dân, giúp họ yên tâm sản xuất, xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần phát triển kinh tế địa phương.           

8.  Đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đã họp ngày 29/3/2024. Kết quả đánh giá xếp loại của nhiệm vụ: Đạt 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903