Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Tuyển chọn và phát triển một số giống hoa hồng nhập nội, tạo nguồn giống mới cho làng nghề trồng hoa, phục vụ phát triển cảnh quan du lịch Thành phố Ninh Bình”.
Lượt xem: 813
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

1. Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn và phát triển một số giống hoa hồng nhập nội, tạo nguồn giống mới cho làng nghề trồng hoa, phục vụ phát triển cảnh quan du lịch Thành phố Ninh Bình

2. Tổng kinh phí thực hiện: 1.725.000.000  đồng, trong đó:                                  

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 1.550.000.000 đồng

- Từ nguồn khác: 175.000.000 đồng

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2024

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Di truyền Nông nghiệp

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

 

Chức danh   thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

TS. Lê Đức Thảo

Chủ nhiệm đề tài

Viện Di truyền Nông nghiệp

2

ThS. Nguyễn Viết Dũng

Thư ký đề tài

Viện Di truyền Nông nghiệp

3

TS. Nguyễn Văn Mạnh

Thành viên chính

Viện Di truyền Nông nghiệp

4

TS. Phạm Bảo Chung

Thành viên chính

Viện Di truyền Nông nghiệp

5

KS. Đặng Thị Nhẫn

Thành viên chính

Viện Di truyền Nông nghiệp

6

KS. Nguyễn Thị Bích Chi

Thành viên chính

Viện Di truyền Nông nghiệp

7

ThS. Lê Thị Ánh Hồng

Thành viên

Viện Di truyền Nông nghiệp

8

KS. Hồ Khắc Tráng

Thành viên

Viện Di truyền Nông nghiệp

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian: Từ ngày 02-05  tháng 5 năm 2024

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Bộ giống hoa trồng chậu nhập nội

X

 

X

 

X

 

2

Mô hình hoa trồng chậu

X

 

X

 

X

 

3

5 Quy trình ươm giống trồng và chăm sóc cho 5 loại hoa trồng chậu tại tỉnh Ninh Bình

X

 

X

 

X

 

4

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

X

 

X

 

X

 

7.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Bộ giống hoa trồng chậu nhập nội

2024

Các hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

2

Mô hình hoa trồng chậu

2024

Các hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

3

5 Quy trình ươm giống trồng và chăm sóc cho 5 loại hoa trồng chậu tại tỉnh Ninh Bình

2024

Các hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

7.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian

 ứng dụng

Tên cơ quan

ứng dụng

Ghi chú

1

Bộ giống hoa trồng chậu nhập nội

2022-2023

Các hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn xã Ninh Phúc

 

2

Mô hình hoa trồng chậu

2022-2023

Các hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn xã Ninh Phúc

 

3

5 Quy trình ươm giống trồng và chăm sóc cho 5 loại hoa trồng chậu tại tỉnh Ninh Bình

2022-2023

Các hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn xã Ninh Phúc

 

7.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

7.4.1. Hiệu quả kinh tế:

- Đề tài có tác động tích cực vào kinh tế xã hội ở địa phương, trước hết là những người trồng hoa cảnh quan sẽ có có hội được tiếp cận với nguồn cây giống mới, đảm bảo chất lượng phù hợp với xu thế chơi hoa hiện nay trên thị trường.

7.4.2. Hiệu quả xã hội:

- Nâng cao trình độ và hiệu quả sản xuất đối với người trồng hoa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng một số ngành kinh tế phụ trợ như vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận chuyển...phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Đề tài đã mang lại cho làng nghề trồng hoa tại xã Ninh Phúc bộ giống hoa trồng chậu mới mang lại hiệu quả cao cho người trồng hoa thúc đẩy phát triển nghề trồng hoa cảnh quan góp phần phát triển kinh tế địa phương.

8.  Đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đã họp ngày 20/03/2024. Kết quả đánh giá xếp loại của nhiệm vụ: Đạt 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903