Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: ““Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp theo chuỗi giá trị từ chăn nuôi đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn tại thành phố Tam Điệp”.”.
Lượt xem: 840
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau: 

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp theo chuỗi giá trị từ chăn nuôi đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn tại thành phố Tam Điệp”.

2. Tổng kinh phí thực hiện: 5.965,502 triệu đồng, trong đó:                                  

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.200 triệu đồng

- Từ nguồn khác: 2.765,502 triệu đồng

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2022 đến  tháng 04/2024.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Kiên Cường Phát (KCP FOOD.,JSC)

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

KS. Mai Thị Hạnh

Chủ nhiệm đề tài

Công ty CP CNTP Kiên Cường Phát

2

CN. Vương Trung Kiên

Thành viên chính - Thư ký đề tài

Công ty CP CNTP Kiên Cường Phát

3

CN. Nguyễn Thị Nhài

Thành viên chính - Kế toán đề tài

Công ty CP CNTP Kiên Cường Phát

4

Ths. Nguyễn Cao Sơn

Thành viên

Văn phòng UBND tỉnh

5

TS. Trần Văn Tuấn

Thành viên chính

Công ty cổ phần công nghệ sinh học PP Việt Nam

6

KS.  Phan Thị Lan

Thành viên chính

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Tam Điệp

7

TS. Hoàng Quốc Tùng

Thành viên

Văn phòng UBND tỉnh

8

KS Nguyễn Quảng Nam

Thành viên

Chi cục phát triển Nông Thôn Ninh Bình

9

KS. Hoàng Văn Liêm

Thành viên chính

Công ty CP CNTP Kiên Cường Phát

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian: Từ ngày 02-03 tháng 5 năm 2024.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Mô hình chăn nuôi lợn ngoại nái sinh sản công nghệ chuồng kín, chủ động sản xuất con giống lợn thịt,

 

01

 

 

Đạt

 

Đạt

 

2

Mô hình chăn nuôi lợn ngoại thịt thương phẩm

01

 

Đạt

 

Đạt

 

3

Mô hình chăn nuôi gà thịt với nhóm gà ri theo hướng an toàn sinh học, kết hợp chăn thả.,

01

 

Đạt

 

Đạt

 

4

Mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi, áp dụng công thức phối trộn thức ăn chăn nuôi từ nguồn nguyên liệu địa phương cho lợn, gà theo hướng hữu cơ

01

 

Đạt

 

Đạt

 

5

Mô hình sơ chế, chế biến, đóng gói, phân phối, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR code.

01

 

Đạt

 

Đạt

 

6

Mô hình xử lý chất thải, tái sử dụng nguồn chất thải để phục vụ sản xuất theo hướng tuần hoàn.

01

 

Đạt

 

Đạt

 

8

Báo cáo đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình

01

 

Đạt

 

Đạt

 

9

Tài liệu đào tạo và tập huấn, hội nghị đầu bờ

01

 

Đạt

 

Đạt

 

10

Bài báo: “Thực phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn được lòng người tiêu dùng”

01

 

Đạt

 

Đạt

 

7.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến

ứng dụng

Ghi chú

1

Quy trình chăn nuôi lợn ngoại sinh sản phù hợp với điều kiện của địa phương.

2024

Các hộ dân trong vùng

 

2

Quy trình chăn nuôi lợn ngoại thịt thương phẩm theo hướng hữu cơ đảm bảo an toàn sinh học.

2024

Các hộ dân trong vùng

 

3

Quy trình chăn nuôi gà thịt theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học.

2024

Các hộ dân trong vùng

 

4

Quy trình chế biến thức ăn phối trộn nguyên liệu trùn quế, trà xanh cho lợn, gà.

2024

Các hộ dân trong vùng

 

7.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian

 ứng dụng

Tên cơ quan

ứng dụng

Ghi chú

1

Quy trình chăn nuôi tổng hợp theo chuỗi giá trị từ chăn nuôi đến chế biến và phân phối sản phẩm an toàn

Bắt đầu từ năm 2023

Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Kiên Cường Phát (KCP FOOD.,JSC)

 

 

7.4. Danh mục sản phẩm khoa học đã được công bố:

Số TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)

Số lượng

1

Bài báo: Giải pháp nhằm nâng cao giá trị nông sản trong chuỗi thực phẩm an toàn tại Ninh Bình

Đề xuất được một số giải pháp phát triển chuỗi nông sản an toàn tại Ninh Bình

Báo Ninh Bình

01

7.5. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần giải quyết bài toán lợi ích của người chăn nuôi với các lợi ích về về môi trường và xã hội; Sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng hữu cơ đang là xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như hội nhập Quốc tế.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học cho công tác xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành chăn nuôi của Thành phố Tam Điệp và tỉnh Ninh Bình. Mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp theo chuỗi giá trị từ chăn nuôi đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn có tính lan tỏa đến các mô hình, nông sản khác, cũng như là các địa bàn khác trong và ngoài tỉnh Ninh Bình.

7.6. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

7.6.1. Hiệu quả kinh tế:

- Mô hình thành công đã góp phần tạo ra các sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn, mang đậm dấu ấn của vùng miền. Góp phần làm cho thị trường nông sản an toàn trong và ngoài tỉnh được đa dạng và minh bạch hơn, đẩy lùi các sản phẩm kém chất lượng. Đồng thời tạo sức lan tỏa ra các khu vực lân cận, thúc đẩy liên kết sản xuất giữa các nông hộ, giữa nông hộ với Doanh nghiệp, tạo đà phát triển kinh tế địa phương.

- Đề tài áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ sản xuất con giống, thức ăn, đến nuôi thương phẩm, chế biến và thương mại hóa tạo thành một chuỗi thực phẩm khép kín, giúp cắt giảm được các mắt xích trung gian, cắt giảm chi phí trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tối ưu hiệu quả trong vận hành Logitic.

7.6.2. Hiệu quả xã hội:

Thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp, giúp xử lý môi trường chăn nuôi hiệu quả, đảm bảo an toàn dịch bệnh, tận dụng triệt để các nguồn lực trong nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp Hữu cơ, an toàn và hiệu quả.

8.  Đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đã họp ngày 26/01/2024. Kết quả đánh giá xếp loại của nhiệm vụ: Đạt 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903