Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Đánh giá hiệu quả quản lý, điều trị bệnh đái tháo đường tại tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ”.
Lượt xem: 1620
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau: 

1. Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả quản lý, điều trị bệnh đái tháo đường tại tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2. Tổng kinh phí: 1.205 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách SNKH: 770 triệu đồng

- Nguồn khác: 0 triệu đồng

3. Thời gian thực hiện:  Năm 2021-2023

4. Tổ chức chủ trì đề tài: Sở Y tế Ninh Bình

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính đề tài:

Số

TT

Họ và tên, học vị

Cơ quan công tác

1

BSCKII. Phạm Thị Phương Hạnh

(Chủ nhiệm đề tài)

Sở Y tế

2

Ths. Nguyễn Thị Liên

(Thư ký đề tài)

Sở Y tế

3

TS. Vũ Mạnh Dương

(Thành viên)

Sở Y tế

4

Ths. Ngô Ngọc Quang

(Thành viên)

Sở Y tế

5

BSCKII.  Đoàn Ngọc Quý

(Thành viên)

Sở Y tế

6

CN. Nguyễn Thị Nương

(Thành viên)

Sở Y tế

7

BS CKII. Trần Thái Sơn

 (Thành viên)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

8

BS. Nguyễn Thị Phương

 (Thành viên)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

9

CN. Nguyễn Thị Thanh Duyên

(Thành viên)

Sở Y tế

10

Ths. Nguyễn Thị Tú Anh

(Thành viên)

Sở Y tế

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: 08-12/4/2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

7.1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

x

 

x

 

x

 

2

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

x

 

x

 

x

 

3

Báo cáo kết quả đánh giá thực trạng mắc bệnh ĐTĐ của người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

x

 

x

 

x

 

4

Báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý, điều trị bệnh nhân ĐTĐ tại tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

x

 

x

 

x

 

5

Bộ công cụ nghiên cứu

x

 

x

 

x

 

6

Quy trình sàng lọc, quy trình chẩn đoán, điều trị ĐTĐ

x

 

x

 

x

 

7

01 bài báo đăng trên tạp chí Y học dự phòng

x

 

x

 

x

 

7.1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao

- Quy trình sàng lọc, quy trình chẩn đoán, điều trị đái tháo đường

7.2. Những đóng góp mới của dự án:

- Kết quả đề tài góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phòng, chống bệnh không lây nhiễm đề ra tại các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 20230; góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

7. 3. Về hiệu quả của đề tài:

7.3.1. Hiệu quả kinh tế

- Giúp đánh giá được thực trạng hoạt động quản lý bệnh ĐTĐ tại tuyến cơ sở, những vấn đề cần tháo gỡ, các yếu tố chi phối đến hiệu quả quản lý, điều trị bệnh ĐTĐ và đề xuất quy trình quản lý khoa học, khả thi, hiệu quả đối với hoạt động quản lý bệnh ĐTĐ tại tuyến huyện, xã, giúp giảm thiểu tình trạng quá tải đối với các bệnh viện tuyến trên. Người dân không cần phải đi lại xa mà vẫn kiểm soát được đường huyết ổn định, giúp giảm chi phí cho người dân.

7.3.2. Hiệu quả xã hội

Đề tài có giá trị thiết thực đối với công tác quản lý, điều trị đái tháo đường. Việc kiểm soát đường huyết sớm, tốt ngay tại tuyến y tế cơ sở giúp giảm chi phí điều trị, giảm tải tại các tuyến bệnh viện, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội, hạn chế các biến chứng giúp người bệnh có cuộc sống tốt hơn.

8.  Đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đã họp ngày 18/01/2023. Kết quả đánh giá xếp loại của nhiệm vụ: Đạt 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903