Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình”.
Lượt xem: 46
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

1. Tên đề tài: Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình

2. Tổng kinh phí: 910 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách SNKH: 910 triệu đồng

- Nguồn khác: 0 triệu đồng

3. Thời gian thực hiện:  Từ tháng 01/2022 đến hết tháng 4/2024

4. Tổ chức chủ trì đề tài: Sở Du lịch Ninh Bình

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính đề tài:

Số

TT

Họ và tên, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Bùi Văn Mạnh

(Chủ nhiệm đề tài)

Sở Du lịch Ninh Bình

2

Ths. Phạm Duy Phong

(Phó chủ nhiệm đề tài)

Sở Du lịch Ninh Bình

3

CN. Trần Song Tùng

(Thành viên chính)

UBND tỉnh Ninh Bình

4

Ths.Phạm Thị Hồng Quyên

(Thư ký đề tài)

Sở Du lịch Ninh Bình

5

CN. Trịnh Văn Hiếu

(Kế toán đề tài)

Sở Du lịch Ninh Bình

6

Ths. Nguyễn Văn Minh

(Thành viên chính)

Trung tâm TTXTDL

7

CN. Nguyễn Văn Nam

(Thành viên)

UBND tỉnh Ninh Bình

8

TS. Trần Huy Đức

(Thành viên)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

9

Ths. Bùi Việt Thắng

(Thành viên)

BQL Quần thể Danh thắng Tràng An

10

Ths. Lâm Thị Phượng

(Thành viên)

Trung tâm TTXTDL

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: 15-17/5/2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

7.1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

* Dạng 1: Báo cáo khoa học

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo số 1: Báo cáo tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài

X

 

X

 

X

 

2

Báo cáo số 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình.

X

 

X

 

X

 

3

Báo cáo số 3: Báo cáo phân tích kết quả điều tra, khảo sát

X

 

X

 

X

 

4

Báo cáo số 4: Báo cáo thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình

X

 

X

 

X

 

5

Báo cáo số 5: Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch

X

 

X

 

X

 

6

Bộ tài liệu hướng dẫn trong quản lý, phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình.

X

 

X

 

X

 

7

Các mẫu thiết kế ấn phẩm, quà tặng cho khách du lịch sử dụng hình ảnh thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình.

X

 

X

 

X

 

8

Bộ ấn phẩm hướng dẫn thực hiện quy chế.

X

 

X

 

X

 

9

Chuyên đề 1: Phân tích thực trạng thị trường khách và nhận thức của khách du lịch về điểm đến du lịch Ninh Bình. Thực trạng về định vị, nhận diện thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình

X

 

X

 

X

 

10

Chuyên đề 2: Thực trạng công tác đầu tư xây dựng và phát triển bộ nhận diện thương hiệu; công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình.

X

 

X

 

X

 

11

Chuyên đề 3: Vai trò của các bên liên quan trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình.

X

 

X

 

X

 

12

Chuyên đề 4: Phân tích thị trường khách và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của điểm đến du lịch Ninh Bình.

X

 

X

 

X

 

13

Chuyên đề 5: Giải pháp xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và định vị phát triển thương hiệu điếm đến du lịch Ninh Bình.

X

 

X

 

X

 

14

Chuyên đề 6: Giải pháp về quản lý và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình.

X

 

X

 

X

 

15

Chuyên đề 7: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực về quản lý và phát triển thương hiệu; truyền thông, quảng bá thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình.

X

 

X

 

X

 

16

Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

X

 

X

 

X

 

* Dạng 2: Bài báo và các sản phẩm khác

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Bài báo: Giải pháp phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn 2045

X

 

X

 

X

 

2

Bài báo: Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình gắn với sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù

X

 

X

 

X

 

3

Sổ tay: Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình

X

 

X

 

X

 

4

Kế hoạch truyền thông xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình 2022-2030

X

 

X

 

X

 

7.2. Những đóng góp mới của đề tài:

Đề xuất một số giải pháp tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình trong đó thiết kế bộ nhận diện thương hiệu điểm đến du lịch (đã tổ chức xin ý kiến rộng rãi các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, các doanh nghiệp và khách du lịch). Trong đó bộ nhận diện thương hiệu đã thể hiện được các giá trị cốt lõi của thương hiệu du lịch Ninh Bình với điểm nhấn là giá trị văn hóa, lịch sử Cố đô Hoa Lư, Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

7. 3. Về hiệu quả của đề tài:

- Đề tài đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống về xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình.

- Kết quả nghiên cứu, các giải pháp của đề tài là tài liệu tham khảo để thực hiện các giải pháp góp phần tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Ninh Bình.

8.  Đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đã họp ngày 28/3/2024. Kết quả đánh giá xếp loại của nhiệm vụ: Đạt 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903