Lấy ý kiến đối với tập thể thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình đang đề nghị khen thưởng cấp nhà nước ngày 22/01/2024
Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình trân trọng thông báo các trường hợp đang được đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng để lấy ý kiến góp ý.

Ý kiến phản ánh của nhân dân, của các cơ quan, đơn vị, địa phương và bạn đọc đối với tập thể trong danh sách lấy ý kiến xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, Số 23, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (qua đồng chí Đặng Thị Uyên, Chánh Văn phòng Sở trước ngày 29/01/2024).

                                                                   DANH SÁCH

TẬP THỂ ĐANG ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN

 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 tập thể

STT

Tên đơn vị

Hình thức đề nghị khen thưởng

1

Văn phòng Sở

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình./.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903