08. Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

Tên quy trình:

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG

Thời gian thực hiện:

03 ngày

Loại quy trình:

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Hướng dẫn thực hiện:

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trong giờ làm việc (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định); hoặc qua hệ thống bưu chính; hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình  tại địa chỉ: http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn

Bước 2: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định theo quy định:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

+ Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo, nếu cơ sở không bổ sung hồ sơ đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với bản công bố này.

+ Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình; hoặc qua hệ thống bưu chính; hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình tại địa chỉ: http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn

c) Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1. Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn;

X

2. Văn bản của người đứng đầu cơ sở quy định các biện pháp kiểm soát để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn;

X

3. Hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; hồ sơ đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; hồ sơ kết quả thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường khác theo quy định.

X

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

e) Phí, lệ phí: Không

f) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở sản xuất, nhập khẩu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đối với cơ sở sản xuất:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định.

- Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với yêu cầu quy định.

Đối với cơ sở nhập khẩu:

- Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

- Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

g) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

- Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

- Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chỉnh phủ về nhãn hàng hóa;

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (mẫu kèm theo).


  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903