Ứng dụng KH&CN nghiên cứu và chế tạo Van xuất xi măng rời loại 300mm

1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng KH&CN nghiên cứu và chế tạo Van xuất xi măng rời loại 300mm.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Cơ điện Ninh Bình.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Nguyễn Ngọc Thắng.

Cá nhân tham gia: KS. Lê Văn Thường, KS. Lương Minh Trường, KS. Trần Văn Kiệm, KS. Phạm Trung Sơn, KS. Tống Quốc Đạt, CN. Phạm Thị Thúy An, KS. Lê Hồng Thảng, CN. Đoàn Mạnh Tùng, CN. Đặng Ngọc An.

Cấp nhiệm vụ: Cấp tỉnh.

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Ứng dụng công nghệ, đầu tư máy móc trang thiết bị sản xuất Van xuất xi măng rời loại 300mm với công suất tối đá 100 sản phẩm/ năm.

Đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, đáp ứng nhu cầu cả trong lẫn ngoài tỉnh, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

5. Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Do giá thành đầu tư thấp nên giá bán sản phẩm chỉ bằng khoảng 65% so với giá của sản phẩm cùng loại nhập khẩu vì thế giúp tiết kiệm chi phí, góp phần giảm nhập siêu của nước ta, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.

Khi doanh thu lớn kết hợp với phương pháp quản lý hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận cao cho Công ty, nâng cao mức lương của người lao động, giúp ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên, từng bước tích lũy năng lực cho Công ty.

Sản phẩm được sản xuất trên cơ sở nguyên vật liệu trong nước, có tỷ lệ nội địa hóa đến 100%, do đó thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí và các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển, đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phát huy tính sáng tạo, vươn lên làm chủ công nghiệp, nâng cao vị thế của ngành công nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: Tháng 01/2016 đến tháng 12/2016.

7. Tổng kinh phí thực hiện: 3.181.560.000 đồng./. 

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903