Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
Lượt xem: 2935

1. Tên nhiệm vụ: Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Hoa Lư.

Địa chỉ: Xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS, TS. Lê Xuân Giang.

Cá nhân tham gia: CN. Lưu Danh Tuyên, CN. Phạm Ngọc Hưng, CN. Vũ Văn Tu, TS. Phan Thị Hồng Duyên, ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, CN. Trần Thị Tố Vân, ThS. Phạm Văn Cường, ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc, ThS. Nguyễn Thị Thảo.

Cấp nhiệm vụ: Cấp tỉnh.

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Trên cơ sở phân tích thực trạng đạo đức, lối sống và giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, đề tài đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay.

5. Kết quả thực hiện (tóm tắt):

* Thứ nhất, những kết quả đạt được từ phía chủ thể giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên.

Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, những năm qua các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tổ chức chính trị - xã hội và gia đình đã phát huy vai trò chủ thể trong hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên đem lại những kết quả nhất định, góp phần định hướng cho quá trình hình thành, phát triển nhân cách các sinh viên.

* Thứ hai, những kết quả đạt được từ phía sinh viên (đối tượng giáo dục)

Trên cơ sở phân tích kết quả điều tra khảo sát và thu thập các thông tin từ phỏng vấn, báo cáo của các trường đại học và cao đẳng, chúng tôi cho rằng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong những năm gần đây đã thu được những kết quả tích cực từ phía sinh viên - đối tượng giáo dục.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: Tháng 01/2016 đến tháng 3/2017.

7. Tổng kinh phí thực hiện: 210.000.000 đồng./.

 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903