Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2023
Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-SKHCN ngày 21/4/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu tại Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình – Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc.

Ngày 09/5/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình – Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Toàn Thắng phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phát biểu chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Tham dự buổi công bố Quyết định có Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình và Đoàn Thanh tra.

Đại diện Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình, gồm có: Ông Nguyễn Văn Lý - Giám đốc Chi nhánh; các Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng thuộc Chi nhánh.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phát biểu chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh tra. Yêu cầu Đoàn thanh tra phải làm việc một cách khách quan, trung thực, đúng nguyên tắc, tác phong làm việc đúng mực, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật; đơn vị được thanh tra phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Lê Thị Mỹ Trang, Trưởng đoàn thanh tra thông qua chương trình làm việc; công bố toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thời gian thanh tra, nội dung thanh tra; kế hoạch làm việc của Đoàn; thống nhất ngày giờ làm việc của Đoàn; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; đề nghị Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình cử người làm đầu mối cung cấp hồ sơ cho Đoàn thanh tra, cùng đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cửa hàng trực thuộc Chi nhánh và trao đổi những công việc khác liên quan nội dung thanh tra.

Ông Nguyễn Văn Lý – Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình, thay mặt đơn vị tiếp thu toàn bộ nội dung thanh tra, chấp hành Quyết định thanh tra và cử Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, làm đầu mối cung cấp hồ sơ và cùng đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cửa hàng trực thuộc. Đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp với Đoàn thanh tra theo đúng quy định./.

                                                       Tin và ảnh: Lê Thị Mỹ Trang - Phó Chánh Thanh tra,

                                                                            phụ trách Thanh tra Sở

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903