Kế hoạch số 108/KH-SKHCN ngày 17/02/2021 về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Chi tiết Kế hoạch số 108/KH-SKHCN ngày 17/02/2021 về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 tại đây

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903