DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 28/4/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 32/NQ-UBBC về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng đăng tải danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Đơn vị bầu cử số 1

2. Đơn vị bầu cử số 2 

3. Đơn vị bầu cử số 3 

4. Đơn vị bầu cử số 4 

5. Đơn vị bầu cử số 5 

6. Đơn vị bầu cử số 6

7. Đơn vị bầu cử số 7 

8. Đơn vị bầu cử số 8

9. Đơn vị bầu cử số 9 

10. Đơn vị bầu cử số 10

11. Đơn vị bầu cử số 11 

12. Đơn vị bầu cử số 12

13. Đơn vị bầu cử số 13

14. Đơn vị bầu cử số 14 

Nguồn: tinhuyninhbinh.vn

 

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903