Hội nghị tập huấn “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường tại doanh nghiệp”
Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Để giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng trong hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp và công tác quản lý, phát triển hạ tầng đo lường cũng như nhu cầu đảm bảo đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngày 29/11/2022, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Ninh Bình, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường tại doanh nghiệp”

Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND một số huyện, thành phố, đại diện Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng và trên 50 đại biểu đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Tạ Thanh Quang - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Tạ Thanh Quang - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhấn mạnh, mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình đảm bảo đo lường để chỉ ra những điểm chưa phù hợp, xác định nội dung cần tăng cường, đổi mới, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; phát triển hạ tầng đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chuyên gia của Trung tâm Đào tạo thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình bày các nội dung tập huấn tại Hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được chuyên gia của Trung tâm Đào tạo thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình bày, giới thiệu các nội dung về: Vai trò của đo lường và nhu cầu đổi mới hoạt động đo lường; giới thiệu tổng quan và một số nội dung triển khai thực hiện Đề án 996 về đổi mới hoạt động đo lường tại địa phương; hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp theo Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ Khoa học và và Công nghệ…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý và đảm bảo đo lường tại đơn vị. Theo đó, đại diện các doanh nghiệp đánh giá những nội dung triển khai tại Hội nghị rất thiết thực đối với doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp kiểm soát lại hệ thống đo lường tại đơn vị, từ đó áp dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới được áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường cho doanh nghiệp mình.

Kết thúc Hội nghị, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký tham gia “Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường, cũng như những quy định của pháp luật về đo lường tại địa phương./.

Nguyễn Duy Việt

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903