Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chuyên ngành tư vấn xác định danh mục và phương thức thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn xác định danh mục và phương thức thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ năm 2023.

Sáng ngày 25/5/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn xác định danh mục và phương thức thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ năm 2023 đã họp để nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng đề tài/dự án cấp tỉnh.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Nguyễn Toàn Thắng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, phó Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí Ủy viên Hội đồng (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 334/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình).

Hội đồng KH&CN chuyên ngành đã thảo luận, đánh giá về tính cấp thiết, tầm quan trọng, cần thiết huy động nguồn lực của tỉnh để triển khai thực hiện… Hội đồng đã thống nhất lựa chọn được 03 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2023: Xây dựng nhãn hiệu tập thể Gốm Gia Thủy; Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Mật ong sú vẹt Kim Sơn và Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận nhung hươu Nho Quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thực hiện bắt đầu năm 2023. 

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị Khoa học Công nghệ chuyên ngành tư vấn xác định danh mục và phương thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

                                    Tin: Trần Công Dân, ảnh Hoàng Hải - Phòng CN-CN

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903