Một số kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2023.
Tỉnh Ninh Bình có 120 cơ sở kinh doanh, chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ, phần lớn tập trung ở hai thành phố và trung tâm các huyện (chiếm khoảng 70%), số còn lại nằm rải rác trên địa bàn toàn tỉnh.

Do sự biến động của giá vàng trong và ngoài nước, năm 2023 hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh đều thu nhỏ quy mô, việc kinh doanh giảm sôi động so với trước đây.

Thực hiện Kế hoạch 224/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ từ ngày 08/5/2023 đến ngày 02/6/2023 tại 48 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra về đo lường

Tại 48 cơ sở có sử dụng 56 cân điện tử: Phạm vi đo từ 300 ÷ 6000 g, độ chia kiểm e = 10 mg, đều đã được kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ đúng quy định; kiểm tra tem, dấu kiểm định còn nguyên vẹn; Bộ quả cân được sử dụng có khối lượng danh định và độ chính xác phù hợp với loại cân sử dụng, đều đã được kiểm định tại tổ chức kiểm định được chỉ định, các chứng chỉ kiểm định đang trong thời hạn hiệu lực.

Tất cả các cơ sở kiểm tra xác định khối lượng vàng theo công bố có sai số phép đo nằm trong giới hạn cho phép và đều thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra, lập và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra định kỳ đối với phương tiện đo (cân vàng) định kỳ ít nhất 1 lần/1 tháng theo quy định.

Kết quả kiểm tra về chất lượng và nhãn hàng hóa

48/48 cơ sở đã lưu giữ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của các cơ sở sản xuất, gia công, chế tác đối với các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ nhập về; Đã thực hiện ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP; Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Các cơ sở cũng đã thực hiện lưu giữ kết quả kiểm tra thử nghiệm hàm lượng vàng theo tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất cung cấp đối với các sản phẩm nhập về.

Thông qua việc kiểm tra, Chi cục đã tuyên truyền trực tiếp các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ để các cơ sở nắm vững và thực hiện tốt.

Từ kết quả trên cho thấy hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đã đi vào nền nếp, góp phần lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh./.

anh tin bai

Hình ảnh: Cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ DNTN vàng bạc Hương Sơn.

                                 Tin và ảnh: Hà Trang Nhung - Phó Trưởng phòng Đo lường Tổng hợp

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903