Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2023
Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023, trong tháng 3 và tháng 4/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng tại 97 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, kết quả như sau:

Về thủ tục pháp lý kinh doanh: 97/97 cơ sở được kiểm tra (100%) đã xuất trình đầy đủ đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu; hợp đồng đại lý và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa

Về đo lường: 350/350 cột đo xăng dầu được kiểm tra (100% ) có các chi tiết, cụm chi tiết phù hợp với quyết định phê duyệt mẫu, không phát hiện có các cơ cấu, chức năng làm thay đổi đặc trưng kỹ thuật đo lường. Các cột đo được kiểm tra đã thực hiện đầy đủ chế độ kiểm định, các giấy chứng nhận kiểm định còn trong thời hạn hiệu lực, kết quả sai số phép đo nằm trong giới hạn cho phép;  các cơ sở đều đã trang bị bộ bình đong và thực hiện kiểm định ban đầu theo quy định; kiểm tra niêm chì, tem kiểm định còn nguyên vẹn.

anh tin bai

Hình ảnh: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đo lường

Về chất lượng: Tất cả các cơ sở được kiểm tra đã thực hiện tốt việc ghi nhãn hàng hóa, thông báo ở vị trí dễ nhận biết đầy đủ các thông tin về tên, chủng loại hàng hóa và tiêu chuẩn công bố áp dụng; 100% các cơ sở kinh doanh đã thực hiện quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu, đảm bảo duy trì chất lượng xăng, dầu.

anh tin bai

Hình ảnh: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra bể chứa xăng, dầu

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu tại đầu vòi bơm đối với xăng RON 95 và xăng E5 RON92 tại 97 cơ sở để kiểm tra nhanh trị số octan và hàm lượng etanol bằng máy Zeltec ZX-101XL. Qua test nhanh, Đoàn đã phát hiện 01 mẫu xăng RON 95-III tại Cửa hàng xăng dầu Gia Tân (xã Gia Tân, huyện Gia Viễn) thuộc Công ty TNHH Đầu tư xăng dầu Hà Thành có nghi vấn về chất lượng. Vì vậy, Đoàn đã lấy 01 mẫu xăng RON 95-III tại Cửa hàng để gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1. Kết quả: trị số Octan là 92,3, thấp hơn mức cho phép theo quy định tại QCVN 1:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017. Ngày 03/4/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-TĐC xử phạt vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với Công ty TNHH Đầu tư xăng dầu Hà Thành (Cửa hàng xăng dầu Gia Tân) do có hành vi bán hàng hóa (xăng RON 95-III) có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với số tiền phạt là 42.684.240 đồng (Bốn mươi hai triệu sáu trăm tám mươi bốn nghìn hai trăm bốn mươi đồng).

Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cơ sở;  phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường lấy mẫu kiểm tra nhanh (qua máy đo trị số octan) nhằm phát hiện nghi vấn về chất lượng để lấy mẫu thử nghiệm tại các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định./.

                                                                             Tin và ảnh: Nguyễn Thị Minh Đức

                                                                        Chuyên viên Phòng Tiêu chuẩn, Chất lượng

                                                                           Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903