Hội thảo đánh giá thực trạng tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Ngày 19/5/2023, Trung tâm Ứng dụng, Thông tin Khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm Ninh Bình (Trung tâm) tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đây là nội dung thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Đồng chí Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đỗ Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Đức Cường - Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; đại diện Sở Công thương, Cục Thống kê tỉnh, Trung tâm Thông tin và Truyền thông; đại diện phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Lãnh đạo, viên chức Trung tâm.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Trọng Lễ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Hoàng Trọng Lễ nhấn mạnh: Năm 2022, Trung tâm Ứng dụng, Thông tin Khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm đã được Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình phê duyệt và giao thực hiện đề tài “Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Với mục tiêu điều tra, thống kê tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, từ đó phân tích đánh giá và đề xuất các giải pháp tăng cường và phát huy hiệu quả tiềm lực khoa học của các doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo cáo chuyên đề “Thực trạng tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” là một trong những báo cáo thành phần của đề tài. Trên cơ sở số liệu thống kê thông tin tiềm lực khoa học và công nghệ của 400 doanh nghiệp được tổng hợp trên phần mềm, Ban chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu, phân tích và xây dựng dự thảo báo cáo chuyên đề, đây là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và phát huy hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung chia sẻ, thảo luận về thực trạng tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nhìn chung các ý kiến thảo luận tại Hội thảo đều đánh giá những năm qua ngành công nghiệp Ninh Bình đã có bước phát triển đáng kể, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, sự phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; quy mô sản xuất của các doanh nghiệp còn nhỏ; khả năng ứng dụng, đổi mới công nghệ sản xuất còn hạn chế; nguồn vốn đầu tư cho phát triển doanh nghiệp nhất là đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại doanh nghiệp còn hạn chế…

Cùng với đó, các đại biểu đã phân tích, đánh giá làm sâu sắc thêm các nội dung của dự thảo báo cáo chuyên đề “Thực trạng tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh  nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Hoàng Trọng Lễ trân trọng cảm ơn các đại biểu đã quan tâm, sắp xếp thời gian tham dự, đồng thời đánh giá cao những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại Hội thảo. Trên cơ sở ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu hoàn thiện báo cáo chuyên đề./.

Tin: Nguyễn Duy Việt

                                                                Ảnh: Đình Nam

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903