Xây dựng mô hình sản xuất cây dược liệu Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L) và Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson) đạt hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất cây dược liệu Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L) và Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson) đạt hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH dược thảo Hoàng Thành NB.

Địa chỉ: Thôn Tiền Phương, xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: DS. Đỗ Văn Tưởng.

Cá nhân tham gia: CN. Phạm Thị Thu Hoài; DS. Phạm Thị Hồng Nhật; TC. Đinh Công Đức; ThS. Phạm Thị Thu Hòa; ThS. Nguyễn Minh Tuân; KS. Trịnh Đức Hưng; KS. Trần Văn Dưỡng; CN. Đoàn Hải Long; CN. Bùi Đức Minh.

Cấp nhiệm vụ: Cấp tỉnh.

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất giống cây dược liệu Cúc hoa vàng trong nhà lưới phục vụ thí điểm nhân giống cây dược liệu trên địa bàn huyện Nho Quan, Ninh Bình. 

 - Xây dựng mô hình thâm canh 03 ha (năm 2017 trồng 1,5 ha, năm 2018 trồng 1,5 ha) cây Cúc hoa vàng đạt năng suất 1,5 tấn hoa khô/ha, 02 ha cây Hà thủ ô đỏ đạt năng suất 2,5 tấn củ khô/ha tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống, thâm canh cây Cúc hoa vàng và quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hà thủ ô đỏ tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

* Nội dung chính:

- Nội dung 1: Điều tra, khảo sát chọn hộ, chọn điểm xây dựng mô hình.

- Nội dung 2. Xây dựng mô hình nhân giống và thâm canh sản xuất cây Cúc hoa vàng.

- Nội dung 3: Xây dựng mô hình thâm canh sản xuất cây Hà thủ ô đỏ.

- Nội dung 4: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cây Cúc hoa vàng, quy trình thâm canh sản xuất cây Cúc hoa vàng và quy trình thâm canh sản xuất cây Hà thủ ô đỏ.

- Nội dung 5: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cây Cúc hoa vàng và cây Hà thủ ô đỏ tại huyện Nho Quan.

- Nội dung 6: Đánh giá hiệu quả kinh tế, tuyên truyền mở rộng mô hình.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược.

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp khảo sát.

- Phương pháp thống kê thực nghiệm.

- Phương pháp phân tích tổng hợp.

- Phương pháp hội thảo.

- Phương pháp chuyên gia.

- Phương pháp chế biến.

- Phương pháp bảo quản và vận chuyển.

7. Kết quả dự kiến:

- Mô hình sản xuất giống cây Cúc hoa vàng trong nhà lưới

- Mô hình thâm canh sản xuất cây Cúc hoa vàng và Hà thủ ô đỏ

- Quy trình sản xuất giống cây và thâm canh cây dược liệu Cúc hoa vàng tại Nho Quan.

- Quy trình thâm canh cây dược liệu Hà thủ ô đỏ tại Nho Quan. 

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Năm 2017

Thời gian kết thúc dự kiến: Năm 2019

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903