Xây dựng bản đồ Du lịch điện tử tỉnh Ninh Bình.

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng bản đồ Du lịch điện tử tỉnh Ninh Bình.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa lý

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đào Thị Lưu.            

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Xây dựng được bản đồ du lịch dạng điện tử cho tỉnh Ninh Bình giới thiệu đầy đủ về các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ (lưu trú, ăn uống, lữ hành, vui chơi giải trí, mua sắm), sản phẩm du lịch và hệ thống hạ tầng giao thông, chỉ dẫn thăm quan du lịch Ninh Bình bằng công nghệ bản đồ số và GIS chạy trên nền internet và thiết bị di động nhằm tuyên truyền quảng bá thu hút cũng như hướng dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm quan Ninh Bình.

- Có được cơ sở dữ liệu số về tài nguyên du lịch, cơ sở dịch vụ, sản phẩm du lịch quản lý trong GIS bàn giao cho tỉnh Ninh Bình để quản lý, khai thác và phát triển du lịch đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính bền vững trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.

* Nội dung chính:

- Nội dung 1: Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá các tài liệu về mạng lưới các điểm du lịch và hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình.

- Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về công nghệ xây dựng bản đồ điện tử du lịch tỉnh Ninh Bình (07 báo cáo chuyên đề).

-  Nội dung 3: Tổ chức và xây dựng cơ sở dữ liệu về du lịch theo hai nhóm.

- Nội dung 4: Xây dựng bản đồ điện tử du lịch Ninh Bình.

- Nội dung 5: Xây dựng phần mềm quản lý tập bản đồ điện tử du lịch.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp thừa kế,

- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa truyền thống,

- Phương pháp GIS,

- Phương pháp viễn thám,

- Phương pháp chuyên gia.

7. Kết quả dự kiến:

- Bản đồ du lịch điện tử tỉnh Ninh Bình

- Bộ cơ sở dữ liệu số về tài nguyên du lịch, cơ sở dịch vụ, sản phẩm du lịch quản lý trong GIS bàn giao cho tỉnh Ninh Bình.

- Bộ phần mềm quản lý tập bản đồ điện tử du lịch.

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt khai thác và sử dụng bản đồ du lịch điện tử tỉnh Ninh Bình.

- Báo cáo kết quả đề tài.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Năm 2017

Thời gian kết thúc dự kiến: Năm 2019.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903