Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng Rong câu chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata) trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng Rong câu chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata) trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thu Hương.            

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Xây dựng mô hình trồng 06 ha Rong câu chỉ vàng trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, năng suất đạt 100-120 tấn tươi/ha/vụ.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng Rong câu chỉ vàng phù hợp với điều kiện huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

* Nội dung chính:

- Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng mô hình.

- Đánh giá hiệu quả; tuyên truyền, quảng bá mở rộng mô hình.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp khảo sát.

- Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất.

- Phương pháp thống kê thực nghiệm.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp.

7. Kết quả dự kiến:

- 600 tấn Rong câu tươi.

- Báo cáo kết quả đề tài.

- Quy trình sản xuất Rong câu chỉ vàng.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Tháng 01/2017

Thời gian kết thúc dự kiến: Tháng 3/2018.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903