Nghiên cứu ứng dụng can thiệp Động mạch vành qua da thì đầu trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng can thiệp Động mạch vành qua da thì đầu trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Văn Hiệp.            

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp và đánh giá kết quả can thiệp thì đầu trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp.

- Xây dựng quy trình chẩn đoán sớm nhồi máu cơ tim cấp và quy trình can thiệp động mạnh vành qua da thì đầu cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

* Nội dung chính:

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố nguy cơ

- Can thiệp và đánh giá kết quả can thiệp thì đầu của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

- Xây dựng quy trình chẩn đoán sớm nhồi máu cơ tim cấp và quy trình can thiệp động mạnh vành qua da thì đầu.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y - Dược.

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Nghiên cứu tiến cứu, mô tả can thiệp lâm sàng có theo dõi dọc.

- Chọn mẫu nghiên cứu: Mẫu thuận tiện

- Thu thập, xử lý số liệu bằng các thuật toán thống kê với phần mềm SPSS 16.0.

7. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài;

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài;

- Báo cáo đánh giá kết quả điều trị;

- Xây dựng quy trình chẩn đoán sớm nhồi máu cơ tim cấp và quy trình can thiệp động mạnh vành qua da thì đầu.

- Đào tạo được bác sỹ, kỹ thuật viên làm chủ kỹ thuật: 03 Bác sỹ và 04 điều dưỡng.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Từ tháng 01/2017

Thời gian kết thúc dự kiến: Tháng 12/2018.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903