Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lúa “Nếp hạt cau” cổ truyền tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lúa “Nếp hạt cau” cổ truyền tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lã Quốc Tuấn.             

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Phục tráng thành công giống lúa Nếp hạt cau cổ truyền tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất lúa Nếp Hạt cau tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

- Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Nếp Hạt cau tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

* Nội dung chính:

- Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất; thu thập vật liệu.

- Chọn lọc phục tráng giống lúa Nếp hạt cau.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất lúa Nếp hạt cau.

- Xây dựng Mô hình trình diễn giống lúa Nếp hạt cau.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra, khảo sát.

- Phương pháp thực nghiệm, thử nghiệm.

- Phương pháp theo dõi, thu thập số liệu.

- Phương pháp phân tích, so sánh.

7. Kết quả dự kiến:

- 5-6 tấn lúa Nếp hạt cau nguyên chủng.

- 3,5 tấn lúa Nếp hạt cau thương phẩm.

- Quy trình sản xuất giống lúa Nếp hạt cau.

- Quy trình phục tráng giống lúa Nếp hạt cau.

- Các cấp hạt giống lúa Nếp hạt cau được Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống và sản phẩm cây trồng quốc gia kiểm định, kiểm nghiệm.

- Báo cáo kết quả đề tài.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Tháng 01/2017

Thời gian kết thúc dự kiến: Tháng 12/2021.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903