Nghiên cứu phát triển công nghệ chuyển hóa phụ phẩm dứa thành khí sinh học (biogas) và sử dụng phế phẩm của quá trình này để sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển công nghệ chuyển hóa phụ phẩm dứa thành khí sinh học (biogas) và sử dụng phế phẩm của quá trình này để sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

2.   Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường đại học Khoa học Tự nhiên

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phan Thị Tuyết Mai

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Phát triển công nghệ phù hợp chuyển hóa phế phẩm của dứa thành khí sinh học biogas có hiệu suất chuyển hóa cao phục vụ cho phát điện (qui trình 1);

- Sử dụng phế phẩm của qui trình 1 để sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

* Nội dung chính:

- Phân tích thành phần của phụ phẩm dứa;

- Nghiên cứu tối ưu quá trình lên men kị khí sinh biogas từ vỏ và lõi dứa;

- Nghiên cứu tối ưu quá trình lên men kị khí sinh biogas từ bã ép dứa;

- Nghiên cứu tối ưu điều kiện quá trình lên men kị khí sinh biogas từ lá và thân cây dứa;

- Nghiên cứu quy trình làm sạch khí biogas từ phế phẩm của dứa;

- Thiết kế hệ thống pilot sản xuất biogas và phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm dứa quy mô 3-4,5 m3 biogas/ ngày; 15-25 kg phân vi sinh hữu cơ/ngày.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Hóa sinh

6. Phương pháp nghiên cứu:       

- Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết

- Phương pháp mô hình hóa

- Phương pháp điều tra

- Phương pháp thực nghiệm khoa học

- Phương pháp chuyên gia

- Phương pháp phân tích.

7. Kết quả dự kiến:

- 1 hệ thống pilot sản xuất biogas và phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm của dứa quy mô 3-4,5 m3 biogas/ ngày và 15-25 kg phân hữu cơ vi sinh/ngày;

- Qui trình lên men kị khí hỗn hợp phụ phẩm dứa sinh khí biogas hiệu quả;

- Qui trình làm sạch khí biogas từ phụ phẩm dứa;

- Qui trình tạo phân hữu cơ vi sinh từ bùn thải của quá trình lên men kị khí phụ phẩm dứa;

- Báo cáo kết quả đề tài;

- Bài báo đăng tạp chí Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Tháng 01/2016

Thời gian kết thúc dự kiến: Tháng 03/2018./.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903