Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen và phát triển sản xuất cây dược liệu Kim ngân (Lonicera japonica Thunb), Tam phỏng (Cardiospermum halicacabum L.) tại tỉnh Ninh Bình.

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen và phát triển sản xuất cây dược liệu Kim ngân (Lonicera japonica Thunb), Tam phỏng (Cardiospermum halicacabum L.) tại tỉnh Ninh Bình.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Thị Tươi.             

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Bảo tồn nguồn gen và phát triển sản xuất cây dược liệu Kim ngân, Tam phỏng.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống; Kỹ thuật canh tác, thu hoạch và sơ chế.

- Xây dựng được 01 ha vườn nhân giống cây dược liệu Kim Ngân và Tam Phỏng.

- Xây dựng được mô hình sản xuất cây dược liệu Kim Ngân, Tam phỏng với quy mô 4ha/2 cây, thu được 12-16 tấn dược liệu sơ chế.

* Nội dung chính:

- Điều tra tình hình sản xuất và thu thập nguồn gen cây dược liệu Kim Ngân, Tam Phỏng.

- Xây dựng vườn nhân giống gốc.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống; quy trình kỹ thuật canh tác, thu hoạch, sơ chế.

- Xây dựng mô hình sản xuất thương phẩm cây dược liệu Kim Ngân, Tam phỏng.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra.

- Phương pháp theo dõi và thu thập số liệu.

7. Kết quả dự kiến:

- Quy trình kỹ thuật nhân giống cây Kim ngân, Tam phỏng .

- Quy trình kỹ thuật canh tác, thu hoạch, sơ chế cây Kim ngân, Tam phỏng phù hợp với điều kiện địa phương.

- 12-16 tấn dược liệu (Kim ngân, Tam phỏng)

- 01ha vườn nhân giống gốc.

- Báo cáo kết quả đề tài.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Tháng 01/2017

Thời gian kết thúc dự kiến: Tháng 12/2019.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903