Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 25/6, tại Trụ sở HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV đã tổ chức kỳ họp thứ nhất -Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.
Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí UVT.Ư Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh; đại biểu Vụ địa phương I - Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Công tác đại biểu thuộc Văn phòng Quốc hội; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV; Bí thư các huyện ủy, thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Về dự kỳ họp có 50 vị đại biểu vừa được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

    7h30    

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Qua cuộc bầu cử, cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 50 vị đại biểu HĐND tỉnh là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể và cử tri trong tỉnh đã tổ chức tốt và tham gia có hiệu quả, làm nên thành công của cuộc bầu cử vừa qua. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV cũng khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2016-2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, HĐND tỉnh khóa XIV đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân toàn tỉnh, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Thành công của HĐND tỉnh khóa XIV là tiền đề để HĐND tỉnh khóa XV tiếp tục có những đổi mới để hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ. Do đó, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ các chức danh trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu của kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

    7h43    

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh nghe đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trình bày Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả cuộc bầu cử.

Theo đó: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 và thành công rất tốt đẹp. 

Kết thúc ngày bầu cử, toàn tỉnh có 99,57% cử tri đi bầu cử, trong đó có 60/143 xã, phường, thị trấn và 782/1.020 khu vực bỏ phiếu có 100% số lượng cử tri đi bầu, đây là tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất trong các cuộc bầu cử của tỉnh từ trước đến nay. Kết quả, cử tri trong tỉnh đã bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cơ bản đảm bảo số lượng (đạt 99,07% so với số lượng đại biểu được bầu). Đặc biệt, không có bầu cử lại, bầu cử thêm, không có vi phạm pháp luật về bầu cử và Ngày bầu cử (23/5/2021) đã thực sự là ngày hội của các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. 

Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV là 50 đại biểu, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần đại biểu được phân bổ. Trong đó: Đại biểu nữ là: 12 đại biểu (đạt tỷ lệ 24%); Dân tộc thiểu số: 2 đại biểu (đạt tỷ lệ 4%); Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 8 đại biểu (đạt tỷ lệ 16%); người ngoài Đảng: 3 đại biểu (đạt tỷ lệ 6%); đại biểu tái cử (tỷ lệ so với người trúng cử): 21 đại biểu (đạt tỷ lệ 42%); Tôn giáo: 3 đại biểu (đạt tỷ lệ 6%). 

Về trình độ chuyên môn: 62% đại biểu có trình độ chuyên môn trên đại học và chỉ có 1 đại biểu có trình độ chuyên môn dưới đại học (chiếm tỷ lệ 2%). Về trình độ chính trị: 74% đại biểu có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 8% đại biểu có trình độ cử nhân, trung cấp chính trị. 

Về thành phần: Đại biểu trong cơ quan Đảng có 14 đại biểu (chiếm tỷ lệ 28%); Chính quyền: 12 đại biểu (chiếm tỷ lệ 24%); Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: 08 đại biểu (chiếm tỷ lệ 16%); Lực lượng vũ trang nhân dân: 2 đại biểu (chiếm tỷ lệ 4%); Cơ quan, đơn vị khác: 14 đại biểu (chiếm tỷ lệ 28%).

Căn cứ biên bản Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết số 58 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

     7h50    

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ cho năm 2021 cũng như cho cả nhiệm kỳ là cấp bách và nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò to lớn của HĐND các cấp. 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới với những nội dung hết sức quan trọng, do đó, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm chính kiến của mình để bầu đại biểu ưu tú, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. 

HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất các hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách, đảm bảo sát thực, khả thi, đúng luật, đúng thẩm quyền và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn. 

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. 

UBND tỉnh chủ động, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm khắc phục những yếu kém, gỡ bỏ những điểm nghẽn, rào cản đang là cản trở đối với sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực….

8h10

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV đã thực hiện bầu các chức danh chủ chốt của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, sau khi nghe Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khóa XV.

Kết quả: ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV với số phiếu tín nhiệm cao. Trên cơ sở đó, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Kết quả: 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bầu các ông: Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (khóa XIV) và ông Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa XIV) tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV. Đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Trưởng ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh lãnh đạo HĐND khóa XV.

8h55

Theo đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả: 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bầu ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các ông: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, với sự thống nhất và tín nhiệm cao, HĐND tỉnh đã bầu Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 người theo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. 

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV và Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị thông qua.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Các đồng chí:  Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh lãnh đạo của UBND tỉnh, ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

10h

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả: Với sự thống nhất và tín nhiệm rất cao, HĐND tỉnh đã bầu 20 vị tham gia Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Trong đó 10 vị hội thẩm nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử, 10 vị tham gia mới; 16/20 vị có trình độ chính trị cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ 80%); 6/20 vị có trình độ chuyên môn thạc sỹ, còn lại là cử nhân.

Sau khi được bầu, Hội thẩm Nhân dân sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào công tác xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, danh dự và nhân phẩm của công dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh. Ngoài ra, Hội thẩm Nhân dân sẽ tham gia vào việc giáo dục công dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng các quy tắc của xã hội, giáo dục ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác cho công dân…

10h30

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: Vượt lên trên mọi khó khăn của đại dịch COVID-19, gần 70 triệu cử tri của cả nước bằng cả trái tim yêu nước và tinh thần đại Đoàn kết toàn dân tộc đã đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,6% cao nhất từ trước đến nay và đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội và cơ bản đủ đại biểu HĐND các cấp. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá rất cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Ninh Bình. 

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng chí Nguyễn Thị Thanh gửi lời cảm ơn tới Nhân dân, cử tri, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh đã nỗ lực, chủ động sáng tạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trong toàn quốc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh cần tiếp tục bắt tay ngay vào tổ chức kỳ họp giữa năm để xem xét, quyết định những vấn đề về kinh tế, xã hội, những quyết sách cụ thể cho nhiệm kỳ mới. Các vị đại biểu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND theo quy định của pháp luật; thực hiện sắp xếp, đối mới tổ chức và hoạt động phù hợp với những thay đổi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là các đại biểu mới tham gia lần đầu để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh, HĐND tỉnh đã nghe Báo cáo tổng hợp, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

11h

 Tiếp đó, HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và biểu quyết thông qua 3 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 dự kiến tổ chức trong 2 ngày, vào cuối tháng 7/2021. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật; tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và dự kiến xem xét, thông qua 17 Nghị quyết. 

Đối với Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021- HĐND tỉnh khóa XV: dự kiến tổ chức trong 3 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 10/12/2021. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật; tổ chức các phiên thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; xem xét và dự kiến ban hành 21 nghị quyết…

Nghị quyết về quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cũng đã quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID -19, gồm hỗ trợ chi phí xét nghiệm sàng sàng lọc SARS-CoV-2; hỗ trợ tiền ăn đối với người Việt Nam ở trong nước, phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Ninh Bình tại cơ sở do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung (không áp dụng đối với trường hợp tự lựa chọn cách ly tại nơi khác); hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ thêm cho nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ… Dự kiến kinh phí kịch bản trong 01 năm khi triển khai thực hiện Nghị quyết khoảng 49.858.276.000 đồng.

Theo Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Các Ban của HĐND tỉnh Ninh Bình sẽ gồm 3 Ban: Ban Kinh tế- Ngân sách; Ban Pháp chế; Ban Văn hóa- Xã hội. Mỗi ban của HĐND tỉnh có 5 ủy viên (không bao gồm chức danh Trưởng ban và Phó trưởng ban). 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình của kỳ họp thứ nhất. 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng thời nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm (2021-2025). Do đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND, UBND tỉnh trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm rất cao, tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. 

Vì vậy, ngay sau kỳ họp, đồng chí đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề: Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh sớm ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, các cơ quan và chính quyền các địa phương. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. 

Nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, chính xác những kiến nghị chính đáng của cử tri đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, báo cáo tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực đặt câu hỏi chất vấn, tranh luận tại các kỳ họp HĐND tỉnh; các phiên giải trình và trong hoạt động giám sát, khảo sát, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới… 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp là sự khỏi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện và tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới năng động, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm cao trước nhân dân.

 

Nguồn: Báo Ninh Bình

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903