Quyết định số 94/QĐ-TrTTT ngày 31/12/2017 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ
Chi tiết Quyết định số 94/QĐ-TrTTT ngày 31/12/2017 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tại đây
  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903